(:

زن های خوب هرگز نصیب مردهای خوب نمی‌شوند

چرا که زن‌ها، عاشق مردهای بد می شوند

و با مردهای خوب، فقط درد و دل می کنند


(ویکتور هوگو)/ 0 نظر / 85 بازدید