بارون پاییزی...

من ب تو حق میدم از من دلخوری

من ب تو حق میدم اینجوری بری

امشب وُ پیشم بمون طاقت بیار

زیر این بارون ک سرما میخوری

از تمام آدمای روزگار

من پناه آورده بودم سمتِ تو

من تورو از دست دادم عشقِ من

جا نداره واسه ی من قلبِ تو

***

دلتو زدم وُ دل بریدی از من

اشکام وُ دیدی دست کشیدی از من

این آخرین حرف منو قانع کن

غیر از علاقه تو چی دیدی از من

نمیشه بری من حرف دارم آروم باش

مسئولی پیشِ اونکه بودی دنیاش

اونکه نمیخواد زیرِ بارون باشی

بارون گرفته تو هوای چشماش

***

حق داری ترکم کنی اما بمون

تو نباید توی این ساعت بری

من زیادی عاشقت بودم همین

شد دلیل اینکه تو راحت بری

دل سپردم تا بمونی پیشِ من

واسه هرکی غیر من دل دل زدی

مشکلت من بودم انگار عشقِ من

یک تنه تو قلبِ این مشکل زدی

***

دلت وُ زدمو دل بریدی از من

اشکام وُ دیدی دست کشیدی از من

این آخرین حرف منو قانع کن

غیر از علاقه تو چی دیدی از من

نمیشه بری من حرف دارم آروم باش

مسئولی پیشِ اونکه بودی دنیاش

اونکه نمیخواد زیر بارون باشی

بارون گرفته تو هوای چشماش...« 29 مهر 1398 »


/ 0 نظر / 112 بازدید